Ư ¡
1. и .
2. ǰ Ͽ
     .
3. ҿ
    .
 
 
 

 
𵨸
иǼ
(HP)
óɷ
MJPS-50
5
2.0
2.5 ton/hr
 
MJPS-70
7
2.0
4.0 ton/hr